แก้ไขครั้งสุดท้าย ชื่อ Description
Folder คาวน์โหลด ตัวอย่างแบบทดสอบ เพื่อเตรียมนำเข้าคลังแบบทดสอบ ที่นี่

ไฟล์ตัวอย่าง แบบทดสอบ เพื่อเตรียมนำเข้าคลังแบบทดสอบ 

Folder ดาวน์โหลด ตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยฯ ที่นี่

ตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยฯ

Folder ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ e-learning สำหรับครูผู้สอน (ฉบับปรับปรุง)

ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ e-learning สำหรับครูผู้สอน (ฉบับปรับปรุง)

Folder ดาวน์โหลด โปรแกรม flip-reader

ดาวน์โหลด โปรแกรม flip-reader

Folder ตัวอย่าง e-book Flip

ตัวอย่าง e-book Flip