ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด
การอบรมการจัดทำบทเรียนออนไลน์ (e-learning)
by ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด - จันทร์, 7 เมษายน 2014, 3:13 PM
 

                วันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 2557 เชิญบุคลากรครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ร่วมอบรมการจัดทำบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการชั้น 2 โดยพร้อมเพรียงกัน