ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด
เตรียมข้อสอบ, แบบฝึกหัดก่อนอบรม (แบบ 4-5 ตัวเลือก)
by ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด - จันทร์, 7 เมษายน 2014, 3:12 PM
 

          ขอให้บุคลากรครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีทุกท่าน โปรดเตรียมข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่จะใช้นำเข้าในบทเรียน E-learning ของท่าน ก่อนที่จะถึงวันอบรม ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยให้จัดพิมพ์ ตามรูปแบบในไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ครับ