ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด
คุณครูทุกท่าน กรุณาดาวน์โหลด เอกสารการใช้โปรแกรม Moodle สำหรับครู (เพิ่มเติม) ด้วยครับ
by ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด - เสาร์, 3 พฤษภาคม 2014, 12:41 AM
 

ขอให้คุณครูทุกท่าน ดาวน์โหลด เอกสารนี้ ไปแทรก ระหว่างหน้า 67 และ หน้า 68 ของคู่มือที่แจกให้ในวันอบรม ก่อนที่จะปฏิบัติตามหัวข้อที่ 16.3 เรื่อง "การสร้างชุดแบบทดสอบ"  ท่านจะสามารถสร้างแบบทดสอบให้อยู่หน้าเดียวกันได้ตามขั้นตอนที่ 7-8 ที่สำคัญอย่าลืมกำหนดรหัสผ่านที่จะให้ผู้เรียนใช้ตอนเข้าสอบ (ตามขั้นตอนที่ 9-11) ด้วยครับ