ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
คุณครูทุกท่าน กรุณาดาวน์โหลด เอกสารการใช้โปรแกรม Moodle สำหรับครู (เพิ่มเติม) ด้วยครับ Picture of ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด 0 ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด
ส., 3 พ.ค. 2014, 12:41 AM
การอบรมการจัดทำบทเรียนออนไลน์ (e-learning) Picture of ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด 0 ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด
จ., 7 เม.ย. 2014, 3:13 PM
เตรียมข้อสอบ, แบบฝึกหัดก่อนอบรม (แบบ 4-5 ตัวเลือก) Picture of ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด 0 ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด
จ., 7 เม.ย. 2014, 3:12 PM
ตัวอย่างข้อสอบหรือแบบฝึกหัด แบบจับคู่ Picture of ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด 0 ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด
จ., 7 เม.ย. 2014, 3:10 PM
ตัวอย่างข้อสอบแบบถูกผิด Picture of ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด 0 ภักดี (ดูแลระบบ) พรหมเกิด
จ., 7 เม.ย. 2014, 3:07 PM